Lagano spontano okupljanje na Preljevnici – 5.8.2012.

Lagano spontano okupljanje na preljevnici – 5.8.2012.

Jedan filmić kako se priprema vatra za roštilj

I pokoja slika s spontanog okupljanja

fotografija(31)

fotografija(22)

fotografija(23)

fotografija(24)

fotografija(25)

fotografija(26)

fotografija(27)

fotografija(28)

fotografija(29)

fotografija(30)